Československý jazzový festival Přerov - www.CSJF.cz


Nesmíme opomenout poděkovat Městu Přerov a všem partnerům, bez kterých by festival nevznikl...

„Festivalový program jistě potěší fanoušky různých jazzových stylů,“ říká dramaturg Československého jazzového festivalu Aleš Benda a výkonný ředitel Rudolf Neuls dodává: „Zároveň nesmíme opomenout poděkovat Městu Přerov a všem partnerům a fanouškům, jejichž podpory si vážíme a bez kterých by festival nevznikl.“

Letošního ročník festivalu se koná za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a Minsterstva kultury ČR. Na popdpoře festivalu se podílí Precheza a.s. - stálý partner festivalu, Česká spořitelna - oficiální sponzor projektu. Dalšími partnery jsou:

logo loga partnerů festivalu

Všem našim partnerům děkujeme.


logo logo logo logo logo logo RENOMIA, a. s. - partner festivalu. odkaz vede na domovskou stránku RENOMIA, a. s. logo
Nadační fond Pjf • AB Studio Praha • za finanční podpory statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR • RENOMIA, a. s. je stálým partnerem festivalu

PARTNEŘI 2018

loga partnerů festivalu 2017